top of page
Strategi, ledelse og rekruttering

PEM Rådgivning AS har gjennom de siste årene vært involvert i flere virksomheters utarbeidelse og gjennomføring av strategiplaner. Vi har også erfaring med omstilling av virksomheter, bedriftsledelse, digitalisering, rekrutteringsprosesser, implementering og styrearbeid. 


Nedenfor kan du lese om flere av våre prosjekter.

Documents and Blurred Business Men
Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Stort entreprenørfirma i byggebransjen

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 1 ansettelse

Prosjektår: 2022

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i en større entreprenørvirksomhet ledet en rekrutteringsprosess gjennom våren 2022.

 

Rollen som har blitt rekruttert er prosjekteringsleder.
 

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Stor virksomhet på Romerike

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 1 ansettelse

Prosjektår: 2021-22

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i virksomheten gjennomført en rekrutteringsprosess.  

Rollen som har blitt rekruttert er prosjektleder.

Type prosjekt: Ledelse

Oppdragsgiver: Stor virksomhet på Romerike

Vår rolle: Rådgiver

Type prosjekt: Management for Hire (Daglig Ledelse) 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 4-5 dager pr. uke

Prosjektår: 2018-20

PEM Rådgivning AS har i tett og godt samarbeid med partner i Automotive Consulting Group AS gjennomført en større omstilling av et privat selskap på Romerike. 

Vi har vært innleid som Daglig Leder (Managment for Hire) fra 15. oktober 2018 og prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2020. Prosjektet har som målsetting å rekruttere inn en ny permanent Daglig Leder som skal lede virksomheten i årene fremover. Det er gjennom hele perioden samarbeidet tett og rapportert inn til styret i selskapet.

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Stort entreprenørfirma i byggebransjen

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 3 ansettelser

Prosjektår: 2018-19

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i en større entreprenørvirksomhet ledet 3 rekrutteringsprosesser gjennom høsten 2018.

 

Rollene som har blitt rekruttert er prosjekteringsleder, byggeleder og formann.
 

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Virksomhet på Romerike

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 1 ansettelse

Prosjektår: 2018-19

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i et større entreprenør-/byggefirma gjennomført en rekrutteringsprosess i forbindelse med ansettelse av administrativ Leder. 

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Leverandør inn til byggebransjen

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 1 ansettelse

Prosjektår: 2018

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i en større leverandørvirksomhet gjennomført rekrutteringsprosess ifm. ansettelse av Daglig Leder. 

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Elektrovirksomhet

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 2 ansettelser

Prosjektår: 2016-17

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen i en elektrovirksomhet rekruttert inn 2 nye prosjektledere til virksomheten.  

Type prosjekt: Bedriftsledelse/rekruttering

Oppdragsgiver: Stor leverandør inn til byggebransjen og privatmarkedet

Vår rolle: Rådgiver

Type prosjekt: Bedriftsledelse/rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 3-4 dager pr. uke

Prosjektår: 2015-16

PEM Rådgivning AS v/Per Egil Moseng har i tett samarbeid med ledelsen i en større leverandørvirksomhet gått inn som leder av økonomiavdelingen og kundesenteret. Det er kvalitetssikret og gjennomført flere prosesser i virksomheten.

Det er bl.a. gjennomført omstruktureringer, kvalitetssikring/videreutvikling av digitale løsninger, ledelse og rekrutteringsprosess (kundeservice-/økonomimedarbeider). 

Type prosjekt: Rekruttering

Oppdragsgiver: Elektroentreprenør

Vår rolle: Rekrutterer/rådgiver

Type prosjekt: Rekrutteringsprosess 

Beliggenhet: Romerike 

Omfang / størrelse: 1 ansettelse (daglig leder)

Prosjektår: 2015

PEM Rådgivning AS har i tett samarbeid med ledelsen og eiere i større elektroentreprenør rekruttert inn ny Daglig Leder til virksomheten. Prosessen er gjennomført sammen med en god partner fra ekstern virksomhet.


Vi har i tillegg rekruttert inn ny styreleder til selskapet.

bottom of page