top of page
Prosjekteringsledelse

Organisasjon 

 • Gjennomføre prosjekteringsmøter

 • Gjennomføre korrespondanse

 • Koordinere og styre prosjekteringen

 • Følge opp tegningsleveranser i byggefasen

 

Økonomi

 • Økonomioppfølging av prosjekteringsgruppen

 • Behandling av tilbud, endringer og krav

 • Fakturakontroll

 

Fremdrift

 • Utarbeide og følge opp fremdriftsplan for prosjekteringen

 • Ta aksjon ved vesentlig avvik

 

Kvalitet

 • Påse at PG har implementert KS-system

 • Kvalitetssikre anbudsdokumenter

 

SHA/HMS

Dersom PrL-oppdraget omfatter KP (SHA-koordinator for prosjekteringsfasen):

 • Utarbeide SHA-plan

 • Foreta usikkerhetsanalyse

Digital Work
bottom of page