top of page
Prosjektledelse

Organisasjon 

 • Gjennomføre prosjektmøter, brukermøter, særmøter

 • Gjennomføre korrespondanse

 • Bistå ved kontrahering av arkitekt og rådgivere

 • Utarbeide styrings- og rapporteringssystemer

 • For offentlige prosjekter – utlyse på Doffin samt sikre at krav til anskaffelse blir overholdt

 • Utarbeide PA-bok

 

Økonomi

 • Budsjett/-økonomioppfølging av prosjektkostnad med månedsrapportering

 • Behandling av tilbud, endringer og krav

 • Fakturakontroll 

 

Fremdrift

 • Utarbeide og følge opp overordnet fremdriftsplan

 • Ta aksjon ved vesentlig avvik

 

Kvalitet

 • Utarbeide kvalitetsplan for prosjektet (prosjektering og utførelse)

 • Påse bidrag fra de øvrige aktører

 • Overordnet oppfølging og kontroll av kvalitet 

 

SHA/HMS

Dersom PL-oppdraget omfatter KP (SHA-koordinator for prosjekteringsfasen):

 • Utarbeide SHA-plan

 • Foreta usikkerhetsanalyse 

Contractors
bottom of page