PEM RÅDGIVNING

V/ Per Egil Moseng

Tlf: 970 26 936
E-post: peregil@pemrad.no

  • Facebook - White Circle
Våre verdier
Åpenhet og
ærlighet

Vi ønsker å opptre ærlig og redelig i alt vårt arbeide. Kan vi ikke løse oppgaven med egen kompetanse vil vi søke partnere som kan bistå i prosjektet.

Pålitelige

Vi ønsker å fremstå som en «lettbeint partner» av «hel ved» du kan stole på.

Profesjonalitet

Vi har en dokumentert tyngde av fagkunnskap og erfaring som ligger til grunn for alt vårt arbeid.

Avtalefasthet

Vi holder det vi lover, både internt mellom kolleger og overfor våre kunder og samarbeidspartnere.