top of page
Technicians at Work

Om PEM Rådgivning

PEM Rådgivning skal være det ledende og foretrukne kompetansemiljøet på Romerike innen styring, ledelse, rådgivning og arkitekttjenester i alle typer bygg-, anleggs- og eiendomsprosjekter fra utvikling via planlegging, gjennomføring og idriftsetting. 

Vi dekker hele verdikjeden i en byggeprosess, fra en idé utformes av byggherren til prosjektet er ferdigstilt. Vår styrke er praktisk erfaring og bransjekunnskap som vi har tilegnet oss over lang tid. Vi leverer våre tjenester til både offentlige og private byggherrer.

Vi har erfart at systematisk jobbing og stor gjennomføringsevne gir gode resultater. Dette kombinert med respekt for oppdragsgivers interesser og forretningsmål, samt grunnleggende entusiasme og engasjement for prosjektarbeid, skaper vellykkede prosjekter. 

Vi er opptatt av miljø og bærekraft, og vi tilnærmer oss alle prosjekter med godt humør, engasjement og en målsetting om god stemning underveis i prosjektet. 

bottom of page