PEM RÅDGIVNING

V/ Per Egil Moseng

Tlf: 970 26 936
E-post: peregil@pemrad.no

  • Facebook - White Circle

Om PEM Rådgivning

PEM Rådgivning skal være det ledende og foretrukne kompetansemiljøet på Romerike innen styring, ledelse, rådgivning og arkitekttjenester i alle typer bygge-, anleggs og eiendomsprosjekter fra utvikling via planlegging og gjennomføring til idriftsetting. 

Vi dekker hele verdikjeden i en byggeprosess, fra en idé utformes av byggherren til prosjektet er ferdigstilt. Vår styrke er praktisk erfaring og bransjekunnskap vi har tilegnet oss gjennom meget lang erfaring. Vi leverer våre tjenester til både offentlige og private byggherrer.

Vi har erfart at systematisk jobbing og stor gjennomføringsevne gir gode resultater. Dette kombinert med respekt for oppdragsgivers interesser og forretningsmål, samt grunnleggende entusiasme og engasjement for prosjektarbeid, skaper vellykkede prosjekter. 

Vi er meget opptatt av miljø, bærekraft og vi tilnærmer oss alle prosjekter med godt humør og gjerne litt latter underveis i prosjektet.