top of page
Strategi, ledelse og rekruttering

PEM Rådgivning har gjennom de siste årene vært involvert i flere virksomheters utarbeidelse og gjennomføring av strategiplaner.


Digitalisering og strukturering av manuelle prosesser har vært viktig, samt optimalisering av organisasjonen. Vi har sett hvordan virksomhetene har bygd verdier for sine eiere og skapt mange nye flotte arbeidsplasser. Denne erfaringen og kompetansen er tilført fra Per Egil Moseng gjennom selv å være daglig leder i flere selskaper og styrearbeid i flere spennende virksomheter. Med over 10 års erfaring fra større internasjonale IT-selskaper blir denne kompetansen tatt inn i prosjektene. 


Vi har også erfaring med omstilling av virksomheter, bedriftsledelse, digitalisering, rekrutteringsprosesser, implementering og styrearbeid.


Vi har også gjennomført flere prosjekter i tett samarbeid med gode partnere med riktig og tilpasset kompetanse. Har du behov for bistand i videreutvikling eller omstilling av din virksomhet, så hører vi gjerne fra deg.

_IMG1219[1]_edited_edited.jpg
bottom of page