top of page
Interiørarkitekttjenester

PEM Rådgivning AS kan tilby interiørarkitekttjenester for både private og offentlig virksomheter, og har erfaring med både nybygg og rehabilitering. 

Vi har god kompetanse innen material- og fargevalg og målet er å skape gode praktiske løsninger etter kundens ønske/visjon. 

Tjenester vi kan tilby: 

 • Konseptutvikling og behovsanalyse

 • Opptegning av eksisterende og nye plantegninger 

 • Valg av materialer og fargesetting

 • Møbleringsplaner/valg av møbler 

 • Belysningsplan/valg av belysning 

 • Universell utforming

 • Innhenting av priser

 • 3D Visualisering.

 • Prosjektering og oppfølging

Alt arbeidet utføres digitalt i ArchiCad og PEM Rådgivning er behjelpelige med å innhente samarbeidspartnere for de fagområdene vi ikke har ansvarsrett for, og tilrettelegger på best mulig måte for våre kunder.

Grupperom

Eksempel på prosjektforløp: 

Fase 1 - Bli kjent, ønsker og behov 

Vi begynner med et uformelt møte, hvor vi

diskuterer muligheter, ønsker og behov,

samt økonomiske rammer og planlegging av videre fremdrift.

 

 • Behovsanalyse 

 • Dokumentasjon av eksisterende bolig i form av oppmåling og fotodokumentasjon av nåværende situasjon, innhenting av tegninger og dokumenter.

 • Skissere opp eksisterende plantegninger/møbleringsplan

       basert på dokumentasjon og oppmåling. ​​

Fase 2 – Forprosjekt

I denne fasen så er det viktig å få forståelse av kundens personlighet, ønsker og behov.

Deretter vil det tegnes opp designforslag som presenteres for kunden. Justeringer vil bli gjort underveis i denne prosessen til du som kunde er fornøyd. 

 

 • Ny planløsning/møbleringsplan med arealdisponering. 

 • Designforslag per rom, inkludert forslag på materialer, inventar, belysning og materialer.

       Et helhetlig uttrykk er viktig. 

 • Belysningsplan - Plan som viser plasseringer og type belysning. 

 • 3D visualiseringer dersom avtalt.

Fase 3 - Detaljprosjektering 

Etter vi har kommet frem til et designforslag,

så jobber vi videre med å konkretisere og detaljere.

Vi utarbeider arbeidstegninger, skjemategninger

og innhenter priser, samt lage romskjemaer. 

 • Målsatt plantegning (arbeidstegning).

 • Målsatt møbleringsplan (arbeidstegning).

 • Målsatt belysningsplan (arbeidstegning).

 • Nødvendige skjemategninger som: 

       farger, materialer, inventar og belysning.

 • Material- og produksjonsspesifikasjoner og innkjøpslister/m priser.          

 • Rombeskrivelser.​

Fase 4 – Oppfølging

Denne fasen består hovedsakelig av oppfølging

av prosjektet, slik at endelig resultat samsvarer med kundens forventninger.

bottom of page