top of page
Prosjektutvikling

I utviklingsprosessen hjelper PEM Rådgivning kundene til å planlegge og analysere prosjektmuligheter. Dette gjøres blant annet ved å avdekke risikofaktorer og suksesskriterier for oppdragsgiver.
 

Prosjektutvikling/idéfase, dvs. de tidlige fasene, er der hvor vi påvirker prosjektet mest. Det er derfor avgjørende for kunden å velge riktig prosjektleder. Denne fasen gjelder fra ide og frem til beslutning om investering og igangsetting av prosjekt.
 

PEM Rådgivning har lang erfaring med prosjektutvikling, og i denne fasen må behovet og alternativene for prosjektet kartlegges. Dette skal sikre kundens målsetting basert på de rammer som gjelder for prosjektet. Vi kan analysere usikkerhet og lønnsomhet for ulike alternativ, og vurdere hvordan ulike strategier bidrar til at oppdragsgiver når sine målsetninger.
 

Sentrale arbeidsoppgaver i denne fasen er blant annet:

 • Ledelse og gjennomføring av behovsanalyser

 • Tomtevurdering

 • Avklaring av rammebetingelser

 • Mulighetsstudier

 • Programmering

 • Usikkerhetsanalyse

 • Entreprisestrategi

 • Kostnadsanalyser

 • Skisse/forprosjekt
   

Utarbeide beslutningsgrunnlag for gjennomføringsfasen.

Image by Daniel McCullough
bottom of page