PEM RÅDGIVNING

V/ Per Egil Moseng

Tlf: 970 26 936
E-post: peregil@pemrad.no

 • Facebook - White Circle
Prosjektutvikling

I utviklingsprosessen hjelper PEM Rådgivning kundene til å planlegge og analysere prosjektmuligheter. Dette gjøres blant annet ved å klargjøre risikofaktorer og suksesskriterier for oppdragsgiver.
 

Prosjektutvikling/idéfasen og de tidlige fasene er der hvor en påvirker prosjektet mest. Derfor er det viktig for kunden å velge riktig prosjektleder. Denne fasen gjelder fra ide og frem til beslutning om investering og igangsetting av prosjekt.
 

PEM Rådgivning har lang erfaring med prosjektutvikling, og i denne fasen må behovet og alternativene for prosjektet vurderes. Dette skal sikre kundens målsetning basert på de rammer som gjelder for prosjektet. Vi kan analysere usikkerheter og lønnsomhet for ulike alternativ, og vurdere hvordan ulike strategier kan bidra til å nå oppdragsgiverens overordnede målsetninger.
 

Sentrale arbeidsoppgaver i denne fasen er blant annet:

 • Ledelse og gjennomføring av behovsanalyser

 • Tomtevurdering

 • Avklaring av rammebetingelser

 • Programmering

 • Usikkerhetsanalyse

 • Entreprisestrategi

 • Mulighetsstudier

 • Kostnadsanalyser

 • Skisse/forprosjekt
   

Utarbeide beslutningsgrunnlag for gjennomføringsfasen.