top of page
Ny spillvannsledning Solheim – Ask

Gjerdrum, Viken

PEM Rådgivning AS har gjennomført ledelse av prosjektet Solheim-Ask for Gjerdrum kommune. Våre roller har vært prosjekt-/byggeledelse og SHA-koordinering for prosjektet.

Prosjektet har ferdigstilt ny spillvannsledning på ca. 2,5 km, samt 2 nye pumpestasjoner mellom Solheimfeltet og Ask i Gjerdrum kommune. Store deler av traséen ble utført ved hjelp av styrt boring.

 

Ny avløpsledning vil tilrettelegge for at spredt avløp skal kunne saneres for private innbyggere langs Gjerivegen (mellom Solheimsfeltet og Askjordet) og tilkobles offentlig avløpsnett. 
Gjerdrum kommune har stort fokus på bedre vassdrag og miljø.

Oppdragsgiver: Gjerdrum kommune

Vår rolle: Prosjekt-/byggeledelse og SHA-koordinering i prosjektering og utførelsesfasen

 

Type prosjekt: Ny spillvannsledning og pumpestasjoner mellom Solheimfeltet og Ask. Store deler av traséen ble utført ved hjelp av styrt boring.


Omfang / størrelse: NOK 20 mill eks mva

Prosjektår: 2020-22

bottom of page