top of page
Rehabilitering Muselunden kunstgressbane

Muselunden, Oslo

Prosjektet er en del av en større rammeavtale for Bymiljøetaten i Oslo (BYM) i samarbeide med JR Anlegg AS. Rammeavtalen inkluderer rehabilitering og nye kunstgressbaner for BYM i perioden 2023-26.

 

Muselunden kunstgressbaner ble etablert i 2012.

De viktigste tiltakene i forbindelse med rehabiliteringen er: utskifting og reetablering av kunstgress-system, overvannsproblematikk og utfordringer med dreneringsevne på banen. Det skal opprettes snø deponi på Muselunden 1, samt gjøres tiltak for å hindre spredning av granulat på begge banene.

 

Ifm Rehabilitering Muselunden kunstgressbane, 1 og 2 (Skeid Fotball) er det gjennomført en komplett tilstandsvurdering av banen. Tilstandsvurderingen er gjennomført i tett samarbeide mellom PEM Rådgivning, BYM, JR Anlegg og en komplett prosjekteringsgruppe. Prosjekteringsgruppen har bestått av PGL, SØK, LARK, RIVA, RIG, RIE, RIB og leverandør av kunstgresset (PST Sportsanlegg). Funksjonsbeskrivelse er utarbeidet i samspill mellom partene og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise.

Oppdragsgiver: JR Anlegg AS/Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM)

Vår rolle: Prosjekteringsledelse

 

Type prosjekt: Rehabilitering av kunstgressbane


Omfang / størrelse: 15 mill eks. mva. 

Prosjektår: 2023 

bottom of page