top of page
Arild-Olsen.jpg
Arild Olsen
Bygningsingeniør

M: 915 44 599

Arild Olsen er en meget kompetent prosjektleder med god erfaring fra småhusbebyggelse og de siste 20 årene som prosjektleder for en større entreprenør i Oslo hvor han har ledet mange komplekse og store rehabilitering og nybygg prosjekter.

bottom of page