top of page
Lognsdalen boliger

Lillestrøm, Viken 

PEM Rådgivning har ledet prosjektet Lognsdalen boliger fra tidligfase, i gjennomføringsfase og fram tom 1. års befaring. 
Målet med prosjektet var å kunne tilby 8 boenheter til voksne med rusavhengighet. Boligene skulle som minimum oppleves som egne, og ha egen inngang/hage. Boenhetene skulle ha en enkel robust kvalitet og tilpasset brukergruppen. 


Egen administrasjonsdel er bygd for å betjene Lognsdalen boliger.

Prosjektet er levert som passivhus. Velferdsteknologi (alarm, video mm) og lokalt SD-anlegg knyttet opp mot toppsystemet i kommunen har vært en del av leveransen.

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Vår rolle: Prosjektledelse

 

Type prosjekt: Boenheter til voksne med rusavhengighet


Omfang / størrelse: 600 m2/NOK 40 mill eks mva.

Prosjektår: 2018-20

bottom of page