top of page
Fritidsbolig

Hurum, Buskerud

Vi stod for arkitekturprosjektering og som ansvarlig søker vdr rehabilitering og omfattende tilbygg for en eldre hytte på Tofte.

 

Tomta har flott beliggenhet med fantastisk vidvinkel utsikt over fjorden og samspill mellom ute/inne ble en viktig prioritering i prosjektet. 

Oppdragsgiver: Anne Stokker Sagen og
Terje Sagen

Vår rolle: Arkitekttjenester/ansvarlig søker

 

Type prosjekt: Fritidsbolig 


Omfang / størrelse: Fritidsbolig over to nivåer og tilhørende utplasser, samlet BRA ca 150 m2.

Prosjektår: 2015-16

bottom of page