top of page
Fjerdingby sentrum

Rælingen kommune, Viken

PEM Rådgivning AS hadde rollen som samhandlings koordinator i Fjerdingby sentrum i perioden hvor 4 store utbyggingsprosjekter skulle gjennomføres samtidig og innenfor et meget begrenset område. Utbyggingen påførte nærmiljøet store utfordringer i forhold til logistikk og trafikk. Vår rolle bestod i å  hjelpe de 4 respektive entreprenørene til samarbeide utenfor sine respektive inngjerdede områder slik at de berørte parter i omgivelsene ble minst mulig berørt. Kort oppsummert forhindre kaos i forbindelse med all transport inn og ut fra 4 forskjellige byggeplasser.

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Vår rolle: Samhandlingskoordinator

 

Type prosjekt: Koordinering 


Omfang / størrelse: Ingen spesifikk

Prosjektår: 2020-22

bottom of page