top of page
Viervangen Boligsameie

Gjerdrum, Viken

Boligsameiet Viervangen består av 60 boenheter hvorav 40 enheter har terrasser i plan 2 og 3. 1 etg enhetene har terrasse på mark. Terrassene i plan 2 og 3 er bygget terrassert hvor den innerste delen av terrassen danner tak/himling over leilighetene under. 20 av disse 40 leilighetene har meldt inn vannskader fra lekkasjer på terrassene over. Det er besluttet ombygging av samtlige 40 terrasser. Dette arbeidet er pr dags dato i full gang. Styret har engasjert F8 Entreprenør AS til denne jobben. PEM Rådgivning AS er engasjert for å bistå Sameie styret ved gjennomføringen av arbeidene. 

Oppdragsgiver: Styret i Viervangen boligsameie

Vår rolle: Byggeleder/fagperson for sameiet

 

Type prosjekt: Leilighet, bolig fritidsbolig


Omfang / størrelse: 60 boenheter 

Prosjektår: 2021- Pågående 

bottom of page