top of page
Terje2.jpg
Terje Rørby
Arkitekt MNAL

M: 901 81 826

Arkitekt Terje Rørby er utdannet arkitekt og bygningsingeniør, og har 40 års erfaring som arkitekt. Han har meget lang erfaring i utvikling og tegning av idrettsprosjekter (idrettshaller for alle typer idretter og svømmeanlegg). 


Terje er meget kunnskapsrik, kreativ og får meget gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Han har ledet mange store prosjekter. 

bottom of page