top of page
Sprinkling av Gjerdrum og Heni Kirke

Gjerdrum, Viken

PEM Rådgivning bistår Gjerdrum og Heni Sokn med å gjennomføre fullsprinkling av begge kirkene. Det etableres nye tilkoblingspunkter for vanntilførsel, graving av grøfter for hovedledninger eller styrt boring, bygges nye sprinkler rom med sentraler. Begge kirker tilføres nytt komplett sprinkler anlegg (tørr anlegg) inkl. alle tilstøtende rom samt spir. 

Oppdragsgiver: Gjerdrum og Heni Sokn

Vår rolle: Prosjektledelse

 

Type prosjekt: VA/Bygg 


Omfang / størrelse: 2 kirker 

Prosjektår: 2022-2024

bottom of page