top of page
Sandbekken svømmehall

Rælingen, Viken 

Det er gjennomført en «teknisk rehabilitering» av Sandbekken svømmehall. Det er byttet ut gamle rørføringer, ventilasjonsanlegg, el. anlegg og SD-anlegg. Det er utbedret råteskader i yttervegg.


Det er bygget nytt teknisk rom og nye aggregater, rørføringer etc. er implementert. Inne i selve svømmehallen er «renner» og ventilasjonskanaler byttet.

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Vår rolle: Prosjektleder

 

Type prosjekt: Teknisk rehabilitering av svømmehall


Omfang / størrelse: NOK 7 mill. eks. mva.

Prosjektår: 2018/2019 

bottom of page