PEM RÅDGIVNING

V/ Per Egil Moseng

Tlf: 970 26 936
E-post: peregil@pemrad.no

 • Facebook - White Circle
Per Egil Moseng

Per Egil Moseng kommer sist fra stillingen som Adm. Dir. i Siv. ing. Trond Thorvaldsen AS, men har hatt flere ledende stillinger i både byggebransjen og IKT-bransjen.

Per Egil har lang erfaring og spesiell kompetanse/erfaring innen ledelse, styring av prosjekter, salg, forhandlinger, IKT, samhandling, endringsledelse, personal-/ organisasjonsutvikling og styrearbeid.

PROSJEKTLEDELSE

ORGANISASJON 

 

 • Gjennomføre Prosjektmøter, brukermøter, særmøter

 • Gjennomføre korrespondanse

 • Bistå ved kontrahering av arkitekt og rådgivere

 • Utarbeide styrings- og rapporteringssystemer

 • For offentlige prosjekter – utlyse på Doffin samt sikre at krav til anskaffelse blir overholdt

 • Utarbeide PA-bok

ØKONOMI

 

 • Budsjett/-økonomioppfølging av Prosjektkostnad med månedsrapportering

 • Behandling av tilbud, endringer og krav

 • Fakturakontroll 

FREMDRIFT

 

 • Utarbeide og følge opp overordnet fremdriftsplan

 • Ta aksjon ved vesentlig avvik

KVALITET

 

 • Utarbeide Kvalitetsplan for prosjektet (prosjektering og utførelse)

 • Påse bidrag fra de øvrige aktører

 • Overordnet oppfølging og kontroll av kvalitet 

SHA/HMS

 

Dersom PL-oppdraget omfatter KP (SHA-koordinator for prosjekteringsfasen):

 • Utarbeide SHA-plan

 • Foreta usikkerhetsanalyse