top of page

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Offentlige anskaffelser

I gjennomføringsfasen vil vi bistå med utarbeidelse av kravspesifikasjoner og gjennomføring av anbudskonkurranser. Vi vil bistå med valg av entrepriseform, kontraktsutforming og veilede ift. regelverket om offentlig anskaffelse.

 

Basert på kostnadsestimater og kalkyler vil vi utøve kostnadsstyring, behandle fakturaer og sette opp hele byggeregnskapet. Gjennom hele byggeperioden vil vi ha oversikt over varsler om endringer og påse at krav behandles ift. kontraktsfestede frister.

 

Vi har ofte nøkkelroller i prosjektene og vil delta med tydelige definerte oppgaver.

bottom of page