top of page
Nye Fjerdingby skole

Fjerdingby, Rælingen

PEM Rådgivning AS har fått tildelt prosjekt-/byggeledelse og SHA-koordinator for prosjektet Nye Fjerdingby skole, som er Rælingen kommunes største byggeprosjekt noensinne. Prosjektet gjelder oppfølging fra byggherren (Rælingen kommune) ifm. prosjektering og gjennomføring. 

Byggherren har stort fokus på miljøsatsing og bygget skal BREEAM-sertifiseres i klasse «very good» eller bedre. Bygging av tre-parallell barneskole, trinn 1-7 for 630 elever, med ekstra «hjemmeområdekapasitet» for å håndtere enkelte år med fireparalleller. Dette gir en teoretisk ekstrakapasitet på 120 elever slik at teoretisk kapasitet blir 750 elever. I tillegg skal det etableres en avdeling for 20 elever med spesielle behov (omtalt som FINE) i 1.-10.trinn, en flerbrukshall og med tilhørende uteareal. Utarbeidelse av spillemiddelsøknader er en del av oppdraget.

 

Nye Fjerdingby skole er et spennende pilotprosjekt Rælingen kommune har igangsatt etter initiativ fra DIFI, for å teste ut BVP-metoden i Norge. BVP (Best Value Procurement) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. HENT AS er valgt som entreprenør til prosjektet.

 

Prosjektet skal levere brønnpark og ny energisentral for produksjon av varme og kjøling til skolen, samt eksisterende bygninger (Rælingen rådhus og Rælingen VGS).

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Vår rolle: Prosjekt-/byggeledelse og SHA-koordinering i utførelsesfasen

 

Type prosjekt: Ny tre-parallell barneskole inkl. flerbrukshall med kapasitet på 750 elever


Omfang / størrelse: NOK 450 mill eks mva
Skole og Flerbrukshall ca. 11.000 m2 

Prosjektår: 2020-23

Inngangsparti
Inngangsparti

press to zoom
Oversiktsbilde
Oversiktsbilde

press to zoom
Gravearbeider
Gravearbeider

press to zoom
Inngangsparti
Inngangsparti

press to zoom
1/5
bottom of page