top of page
Nye Fjerdingby skole

Rælingen, Viken 

I april 2020 signerte PEM Rådgivning AS kontrakt med byggherre Rælingen kommune for rådgivning, byggherreombud, prosjekt-/byggeledelse, interiørarkitekt-tjenester, SHA-koordinator (KU) og oppfølging av nye Fjerdingby skole.  Entreprisen omhandlet prosjektering og bygging av ny barneskole for ca. 750 elever fra 1-7 trinn, Ressursavdeling for 20 elever med spesielle behov i 1.-10.trinn, samt flerbrukshall med en spilleflate og tilhørende uteareal. Nye Fjerdingby skole er et «grønt bygg» hvor byggherren har hatt stort fokus på miljøsatsing og bygget skal BREEAM-sertifiseres i klasse «very good» eller bedre.

Nye Fjerdingby skole var et spennende pilotprosjekt Rælingen kommune har igangsatt etter initiativ fra DIFI, for å teste ut BVP-metoden i Norge. BVP (Best Value Procurement) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. HENT AS var valgt som entreprenør til prosjektet.

PEM Rådgivning har vært delaktig i planlegging og gjennomføring av Nye Fjerdingby skole inkl. flerbrukshall, ressursavdelingen og alle tekniske anlegg. Utarbeidelse av spillemiddelsøknader og offentlig anskaffelser var også en del av oppdraget. 

Prosjektet har levert brønnpark og ny energisentral for produksjon av

varme og kjøling til skolen, samt eksisterende bygninger.

(Rælingen rådhus og Rælingen VGS).

Oppdragsgiver: Rælingen kommune

Vår rolle: Prosjekt-/byggeledelse, interiørarkitekt-tjenester og SHA-koordinering i utførelsesfasen

 

Type prosjekt: Ny tre-parallell barneskole inkl. flerbrukshall med kapasitet på 750 elever


Omfang / størrelse: NOK 450 mill eks mva
Skole og Flerbrukshall ca. 11.000 m2 

Prosjektår: 2020-23

bottom of page