top of page
Nasjonalt treningsanlegg for 
norsk fotball

Ullensaker, Viken

Norges Fotballforbund har som målsetting å utvikle et nasjonalt treningsanlegg for norsk fotball i Ullensaker kommune. Området ligger rett sørøst for Oslo Lufthavn Gardermoen og er tilknyttet idrettslaget Sand IL, lokalt kjent under navnet «Olaløkka».


PEM Rådgivning AS har sammen med Ark. Terje Rørby og sentrale personer i Norges Fotballforbund utarbeidet tegninger og et kostnadsestimat på gjennomføring av prosjektet.

Oppdragsgiver: Norges Fotballforbund

 

Vår rolle: Prosjektledelse, Rådgivning, arkitekttjenester og idrettsfaglig kompetanse

 

Type prosjekt: Nasjonalt treningsanlegg for norsk fotball


Omfang / størrelse: Ikke besluttet

Prosjektår: 2019 (forprosjekt/kostnadsestimat)

bottom of page