top of page

STYREARBEID

PEM Rådgivning AS har gjennomført strategiprosesser for flere selskaper. Det kan både være ifm oppstart av nytt selskap, nytt forretningsområde eller i forbindelse med restrukturering av selskapet.

 

Vi jobber inn i organisasjonen, sammen med ledelsen og er med og strukturer opp og videreutvikler organisasjonen.

 

Vi ønsker å dele denne kompetansen og mener å kunne bidra meget positivt i slike organisasjons-/ strategiprosesser.

 

Mange av prosessene ender opp med at det bør rekrutteres ny kompetanse inn i virksomheten, og her har vi betydelig egenkompetanse, men også i samarbeid med våre partnere.

bottom of page