STYREARBEID

PEM Rådgivning AS har gjennomført strategiprosesser for flere selskaper. Det kan både være ifm oppstart av nytt selskap, nytt forretningsområde eller i forbindelse med restrukturering av selskapet.

 

Vi jobber inn i organisasjonen, sammen med ledelsen og er med og strukturer opp og videreutvikler organisasjonen.

 

Vi ønsker å dele denne kompetansen og mener å kunne bidra meget positivt i slike organisasjons-/ strategiprosesser.

 

Mange av prosessene ender opp med at det bør rekrutteres ny kompetanse inn i virksomheten, og her har vi betydelig egenkompetanse, men også i samarbeid med våre partnere.

KONTAKT

 

Tlf: 970 26 936

E-post: peregil@pemrad.no

NYTTIGE LENKER

Personvern

BESØKSADRESSE

Gjerdrum Næringspark

Gjeriveien 5

2022 Gjerdrum

  • Facebook - White Circle