top of page
Rehabilitering av hundejordet kunstgressbane

Hallager, Oslo

Prosjektet er en del av en større rammeavtale for Bymiljøetaten i Oslo (BYM) i samarbeide med JR Anlegg AS. Rammeavtalen inkluderer rehabilitering og nye kunstgressbaner for BYM i perioden 2023-26.

I forbindelse med rehabilitering på Hundejordet kunstgresbane på Hallager er det gjennomført en komplett tilstandsvurdering av banen inkl. lysanlegg mm. Tilstandsvurderingen er gjennomført i tett samarbeide mellom PEM Rådgivning, BYM, JR Anlegg og en komplett prosjekteringsgruppe. Prosjekteringsgruppen har bestått av PGL, SØK, LARK, RIVA, RIG, RIE, RIB og leverandør av kunstgresset (PST Sportsanlegg). Funksjonsbeskrivelse er utarbeidet i samspill mellom partene og prosjektet gjennomføres som en totalentreprise

Oppdragsgiver: JR Anlegg AS/Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM)

Vår rolle: Prosjektledelse

 

Type prosjekt: Rehabilitering av kunstgressbane


Omfang / størrelse: 10 mill eks. mva.

Prosjektår: 2023 

bottom of page