top of page
Kommunalteknikk

Ullensaker, Viken

PEM er engasjert av Ullensaker Kommune på rammeavtale som prosjektleder på Kommunaltelknikk. Aktuelle prosjekter er:

 

Ny overføringsledning for avløp Kløfta – Jessheim. Prosjektet inkluderer en ny pumpestasjon ved Kløfta, samt ca. 5 km pumpeledning fra Kløfta N til Jessheim S. Ledningen kobles på eksisterende ledninger som er lagt tidligere og avløpet føres til nytt renseanlegg ved Gardermoen som skal stå ferdig i 2025. Vår rolle er prosjektledelse, herunder oppfølging av rådgivere, gjennomføring av anbudskonkurranser, samt oppfølging i utførelsesfasen

 

VA Borgen, ny vann- og avløpsledning mellom Jessheim og Borgen. Vår rolle er prosjektledelse, herunder oppfølging av rådgivere, gjennomføring av anbudskonkurranser og innkjøp. Generell oppfølging av prosjekt i gjennomføringsfasen

 

Brennivegen VA, ny trykkavløpsledning i Brennivegen med påkobling av eksisterende boliger og næringsbygg. Oppgradering av eksisterende vannledning og tilkoblinger. Prosjektet gjennomføres som en hovedentreprise på rammeavtale.

Oppdragsgiver: Ullensaker Kommune – Kommunalteknikk Prosjekt

Vår rolle: Prosjektledelsen

 

Type prosjekt: VA prosjekt av ulik størrelse


Omfang / størrelse: 

Prosjektår: 2022-2023

bottom of page