top of page

IDRETTSFUNKSJONELL GODKJENNING/ SPILLEMIDDELSØKNADER

Idrettsfunksjonell godkjenning

Vi har meget god erfaring med gjennomføring av idrettsanlegg. Vi vet viktigheten av en strukturert prosess i forkant av slik byggeprosesser, samt tett oppfølging i selve byggefasen.

 

Det å få en idrettsfunksjonell godkjenning på plass før «spaden settes i jorden» er helt avgjørende for å bli tildelt spillemidler.

 

Vi har også god kompetanse på hvilke type anlegg som kan søke om spillemidler, hvilken strukturert prosess som bør gjennomføres og hvilke type vedlegg som skal på plass for å lykkes i slike prosesser.

bottom of page