top of page
Grenseveien 82

Helsfyr, Oslo

Bunde Eiendom oppfører et nytt kontorbygg i Grenesveien 82, sentralt ved Helsyr i Oslo. Eksisterende kontorbygg rives for å gi plass til det nye bygget. Bygningsmassen består av kjeller, samt 7 etasjer over bakkeplan med næring og kontor og skal sertifiseres som BREAM Excellent.

 

Bygget oppføres med kjeller i plasstøpt betong, med prefabrikkert stål og betong over kjellerplan.

PEMs rolle er SHA Koordinator for prosjektering og utførelse.

Oppdragsgiver: Bunde Eiendom

Vår rolle: SHA Koordinator prosjektering og utførelse

 

Type prosjekt: Næringsbygg, kontor


Omfang / størrelse: 12750 m2 

Prosjektår: 2022-2024

bottom of page