top of page
Brådalsgutua 14

Gjerdrum, Viken 

Vi har på oppdrag fra Steffen Granerud AS bistått i utformingen av fasader og utarbeidelse av utomhusplan i forbindelse med ombyggingen av næringslokaler til leiligheter.

 

Prosjektet omfatter 14 leiligheter i 2 etasjer, samt næringsarealer i underetasjen. Vi har utarbeidet situasjonskart og utomhusplan med lek- og oppholdsarealer, parkeringsarealer, adkomstsoner og grøntstruktur. 

Oppdragsgiver: Steffen Granerud AS

Vår rolle: Arkitekttjenester

 

Type prosjekt: Utarbeidelse av fasader og utomhusplan 


Omfang / størrelse: Bygg med BRA ca 1300 m2

Prosjektår: 2019

bottom of page